ବେଲ ପଣା ପିଅଲେ ଶରୀରକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଏଇ ଲାଭ

ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବିଶେଷ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପିଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପିଆଇବାର ପରମ୍ପରା। ଗରମ ଦିନରେ ଖରାଦାଉରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଣା ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଲ ପଣାର ସେବନ କରିବାରେ ଆମ ଶରୀର ସତେଜ ରହିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏପରିକି ଆମ୍ବ ପଣା ସେବନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆପଣ ଗରମଦିନରେ ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ ପଣାର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲ ପଣାର ସେବନ କରିବାଦ୍ୱାରା କ’ଣ କ’ଣ ଫାଇଦା ମିଳଇବ…

"ବେଲ ପଣା ପିଅଲେ ଶରୀରକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଏଇ ଲାଭ"

କଞ୍ଚା ଆମ୍ୱର ପଣା ବନାଇବା ପାଇଁ ବିଧି

  ସାଧାରଣତଃ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରଂପରା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଘରେ ଘରେ ଗରମରୁ ଆସ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପଣା ଗୋଟିଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବର ପଣା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା କ’ଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବ ପଣା ଅଧିକ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକ ଗରମ ପବନ ବହୁଥିବା ସମୟରେ…

"କଞ୍ଚା ଆମ୍ୱର ପଣା ବନାଇବା ପାଇଁ ବିଧି"