ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ : ହାପ୍ପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ’ ..

ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ୧୪, ଭଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ’। ଫେବୃୟାରୀ ୭ ତାରିଖରୁ ରୋଜ୍ ଡେ’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃୟାରୀ ୧୪ ତାରିଖ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଉଇକ୍। ପ୍ରଥମେ ଫେବୃୟାରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ” ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ପରେ ଏବେ ସପ୍ତାହ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଉଇକ୍ (ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହ)। ଫେବୃୟାରୀ ୭ ରୋଜ୍ ଡେ’, ଫେବୃୟାରୀ ୮ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ’, ଫେବୃୟାରୀ ୯ ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ’, ଫେବୃୟାରୀ ୧୦ ଟେଡି ଡେ’, … Continue reading ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ : ହାପ୍ପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ’ ..