ଲଭ୍ ହଟ୍: ସେକ୍ସ୍ କୁଡ଼ିଆ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଏଠାରେ ..

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜ ସେକ୍ସ୍ ପରି ବିଷୟ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହେବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ … Continue reading ଲଭ୍ ହଟ୍: ସେକ୍ସ୍ କୁଡ଼ିଆ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଏଠାରେ ..