ସୁନା ଝିଅ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ! ରଚିଲେ ଇଚିହାସ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପହଲବାନ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

ଜକାର୍ତା ୨୦-୮ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଜକାର୍ତା ଏବଂ ପାଲେମବାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ୧୮ତମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପହଲବାନ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନେଶ ମହିଳାଙ୍କର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ ୫୦ କିଗ୍ରା ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜାପାନର ପହଲବାନ ୟୁକି ଇରିଙ୍କୁ ଏକତରଫା ମୁକାବିଲାରେ ୬-୨ ରେ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ୫୦ କିଗ୍ରା. ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଫୋଗାଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଏସିଆନ୍ ଖେଳ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁସ୍ତିରେ ପହଲବାନ ବଜରଙ୍ଗ ପୂନିଆ ୬୫ କିଗ୍ରା ଭାର ବର୍ଗରେ ରବିବାରଦିନ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *