ଶିଶୁଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଜେଜେ ଜେଜେମା’ କିମ୍ବା ଅଜା ଆଇଙ୍କର ଦାୟୀତ୍ୱ ନୁହେଁ: ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ

ପୁଣେ ୨୩ ମଇ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଶିଶୁଙ୍କର ମାତା-ପିତାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିନେବା ଆବଶ୍ୟକଯେ, ଜେଜେ-ଜେଜେମା’ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ବେବୀସିଟର ନୁହଁନ୍ତି। ଜେଜେ-ଜେଜେମା’ଙ୍କୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ପାଳନର ଦାୟୀତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ପୁଣେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାମତେ, ପାରିବାରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭରଣ-ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁର ତା’ଙ୍କ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାଁନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଶିଶୁକୁ କ୍ରେଚରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଥିଲେ।

ଜେଜେ-ଜେଜେମା’ କିମ୍ବା ଅଜା-ଆଈଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ

କୋର୍ଟ କହିଲେ କି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦେଖାରେଖା କରିବା ମାତା-ପିତାଙ୍କର ଦାଯିତ୍ଵ ଅଟେ। ଜେଜେ-ଜେଜେମା’ କିମ୍ବା ଅଜା-ଆଈଙ୍କର ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରର ବଡ଼ ହେବାଯୋଗୁଁ ମାତା-ପିତା ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦାଯାଇପାରିବନାହିଁ।

ଜେଜେ-ଜେଜେମା’ କିମ୍ବା ଅଜା-ଆଈଙ୍କକୁ ବେବୀସିଟର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଆରାମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିକରି ନାତି ନାତୁଣାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାପାଇଁ କୌଣସି ଚାପ ପକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କିମ୍ବା ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *