ନଦୀ ଓ ନାରୀ !

ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ

ଝର ଝର ଝରିପଡେ
ଶୈଶବରେ ଗିରିକନ୍ଦରରୁ
ଶୁଭ୍ର ସ୍ପଟିକର ରଙ୍ଗ
ଆହ୍ଲାଦିତ ମନ
ମା ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ ନିଏ
ଅଭିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ।

ସମତଳ ମାଟି ଛୁଇଁ
ଖସିଯାଏ ଖସଡା ପଥରେ
ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଲେ
ବେଗବତି ଖରସ୍ରୋତା ହୁଏ।

ମାନେ ନାହିଁ ବନ୍ଧ ବାଡ
ତିବ୍ର ହୁଏ ପ୍ରଖର ପ୍ରବାହ
ଫୁଲି ଉଠେ ସ୍ରୋତସିନୀ ଛାତି
ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରେ କେବେ
ପୁଣି କେବେ ହୁଏ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ।

ନାରୀ ବି ତ ନଦୀ ପରି
ଗତିଶିଳ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅବାଧ
ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତାର ଉତ୍ସ
ନଦୀସମ ଜୀବନଦାୟିନୀ
ନାରୀ ଅଛି ବୋଲି ତ
କବି ଲେଖେ ପ୍ରଣୟ ସଙ୍ଗୀତ।

ସା/ପୋ : ଭଦ୍ରାସାହି,
ଭାୟା – ବଡବିଲ
ଜି :- କେଉଁଝର, ଓଡିଶା
ପିନ୍ କୋଡ୍ : ୭୫୮୦୩୫।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *