‘ସୁପର ଓମ୍ୟାନ’ ମୈରୀ କମଙ୍କୁ ରଚିଲେ ଇତିହାସ: ପଦକ ପକ୍କା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ …

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୧-୪ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ପାଞ୍ଚଥର ବିଶ୍ଵ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଏମସି ମୈରୀ କମ ବକ୍ସିଙ୍ଗର ୪୫-୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ବର୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ଜାଗା ବନାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୈରୀ କମ ସେମୀଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁଶା ଦିଲରୁକ୍ସୀଙ୍କୁ ୫-୦ ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଜାଗା ପକ୍କା କରିଛନ୍ତିଅଲମ୍ପିକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ‘ସୁପର ଓମ୍ୟାନ’ ମୈରୀ କ।ମ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଗା ବନାଇବା ସହିତ ସେ ନିଜର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପକ୍କା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ବାକୀ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *