“ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପିତା”

କିଏ ତମେ ମନଦରଜାକୁ ମୋ
ବାରବାର କର କରାଘାତ
ତୁମକରାଘାତେ ମନମୋ ଚଳଚଞ୍ଚଳ,
ଏ ହୃଦୟ ଖୋଜଇ ଏବେବି
ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ।
ଚତୃପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଜିଖୋଜି
ମିଳିଲାନି ତୁମ ଭେଟ
ପଛରେ ଜାଣିଲି ତୁମେ
ମୋ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା
ମୋ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ।
ହେ ଜନ୍ମଦାତା ଘେନଘେନ
ମୋ ପ୍ରଣାମ ଅଶେଷ।

ପ୍ରିୟପରମ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
(ମିନକେତନ ଦାସ,ସରପାରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *