ରାଜା କିଏ ?

– ଶ୍ରୀ ଅଖଣ୍ଡ

ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା
ହାତରେ ହଳ
ଘରେ ଲୁଣ ଲଂଙ୍କା ପଖାଳ
ଦୁନିଆକୁ ଦାନା ଦେଉଥିବା ଲୋକ।

ନା . . .

କେବେ ପିନ୍ଧିନଥିବା
ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ
ଚଲାଇ ଜାଣିନଥିବା ହାତରେ ତଲୱାର
ଆଉ ବରାଦିଆ ପୂଜକ
ଦେଖାଣିଆ ଅଭିଷେକ
କରୁଥିବା ଲୋକ ?

-କମଳାସାଗର ପାଟଣା, ପିପିଲି, ପୁରୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *