ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ୨୦୧୮: ଅଧୁରା ରହିଗଲା ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶ୍ଵ ବିଜୟିନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, କୈରୋଲିନା ମାରିନ ୨୧-୧୯, ୨୧-୧୦ ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ

ନାନଜିଙ୍ଗ ୫-୮(ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଭାରତର ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶ୍ଵବିଜେତା ବନିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୂରା ରହିଗଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପରାଜୟର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେନର କୈରୋଲିନା ମାରିନ ୨୧-୧୯, ୨୧-୧୦ ରେ ହରାଇଲେ।

ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ସିନ୍ଧୁ ମାରିନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ୨୧-୧୦ ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରମାଗତଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *