ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ କ୍ଲବରମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୋସିଙ୍ଗା ବଜାର ସଫେଇ ନିମନ୍ତେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୋସିଙ୍ଗାର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମେତ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ କ୍ଲବରମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୋସିଙ୍ଗା ବଜାର ସଫେଇ ନିମନ୍ତେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୋସିଙ୍ଗାର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମେତ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *