ଜ ଲ୍ ସା

– ଯୋଗାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ତୋର
ସାତ ଜନ୍ମ ନିଅଣ୍ଟ
କହୁ କହୁ କରିଗଲୁ
ଲୁହକୁ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ।।୦।।

ଯେଉଁ ମାପକାଠିରେ ତୁ
ମାପିଗଲୁ ପୀରତି
ସେହି ମାପକାଠିକୁ ମୁଁ
ରଖିଥିବି ସାଇତି
(ସେ ତ)ମରୁଥିବା କୋହକୁ ମୋ
କରୁଥିବ ଜୀବନ୍ତ ।।୧।।

ଦୁଃଖ ଚିରନ୍ତନୀ ହୋଇ
ରହିଥା ମୋ ଛାତିରେ
ଜିଆଇଁ ଦେଏନା ମୋତେ
କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ
ଜ୍ୱାଳାର ଜ ଲ୍ ସାକୁ ମୋର
ରଖିଥାଆ ଜୀବନ୍ତ ।।୨।।

ଆତତାୟୀ ନିନ୍ଦା ଜାଣି
ନଥିଲା ମୋ ଠିକଣା
ବଢାଇଦେଲୁ ତାହାର
ହାତକୁ ମୋ ଠିକଣା
ମଧୁମାସେ ବଧୂ ବେଶେ
ଶ୍ରାବଣ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ।।୩।।

ଆକାଶବାଣୀ ଗୀତିକାର
ଜନିକା,
ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ ନଂ.୭୩,
କ୍ରିଷ୍ଣା ଗାର୍ଡେନ୍ ଆନେକ୍ସ
ଜାଗମରା
ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୩୦
ଓଡ଼ିଶା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *