ଜୀବନ ପଥ

ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କବି

ଜୀବନପଥରେ
ଯୌବନରଥରେ
ଚୁମ୍ବନରେ ଥରେ ଥରେ,
ସମୟସ୍ରୋତରେ
ଆଶୟପୋତରେ
ବିଷୟମଦିରା ଝରେ ।୧॥

ସେ ମଦିରା ପାନେ
ଅଧୀରା ପ୍ରତାନେ
ରୁଧିରା ମଞ୍ଜୂଷା ଥରେ,
ବିଗ୍ରହସ୍ପନ୍ଦନେ
ଆଗ୍ରହକ୍ରନ୍ଦନେ
ସ୍ତମ୍ଭନର ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ।୨॥

ଜନିକାଜଠରେ
ମୄତ୍ତିକାଘଟରେ
ଭ୍ରଷ୍ଟରାଜ୍ୟକାରା ଘରେ,
ବିଦେଶୀଶୋଭନ
ଅନ୍ୱେଷି ଲୋଭନ
ସମ୍ମୋହନ-ଭୂ-ବନରେ ।୩॥

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:—
ଆଶୟ= heart, ହୃଦୟ;
ବିଷୟ= sensual enjoyment,
ଇନ୍ଦ୍ରିୟସୁଖ;
ଅଧୀରା= unstable, lightening,
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ;
ପ୍ରତାନ= defuseness, ପ୍ରପଞ୍ଚ;
ରୁଧିର= blpody, ରକ୍ତାକ୍ତ; fem.
ସ୍ତ୍ରୀ. ରୁଧିରା;
ମଞ୍ଜୂଷା= chest, ଛାତି;
ଥରେ= trembles, ଥରିଉଠେ;
ବିଗ୍ରହ= body, ଦେହ;
ଆଗ୍ରହ= mind, ମନ;
ସ୍ତମ୍ଭନ= arresting, paralyzing,
stiffening;
ଜନିକା= mother, ଜନନୀ;
ଭ୍ରଷ୍ଟରାଜ୍ୟ= banishment,
ନିର୍ବାସନ;
ଶୋଭନ= smart, ସୁଦୄଶ୍ୟ;
ଲୋଭନ= allurement, ପ୍ରଲୋଭନ;
ଅତୁଟ ପରା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *