“ଆସିଲାଣି ରଜ”

-ମିନତୀ ମିଶ୍ର

ସରିଆସେ ଖରା ଛୁଟି, ପାଖେଇଲା ରଜ।
ଆମ୍ବ ପଣସ ଜାମୁ ର ଚହଟେ ରାଇଜ॥

ଗାଁ ତୋଟା ମାଳ ଦେଖ ଦୋଳି ଭଳି ଭଳି,
କୁନା କୁନି ଖେଳ ପାଇଁ ହୋଇଲେଣି ମେଳି॥

ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଗାଇବେ ଗୀତ ନାନା ଢଙ୍ଗ,
ବରଷ କୁ ଥରେ ପରା ରଜ ସଜବାଜ॥

ହରଷ ସଭିଙ୍କ ମନ ପିଠା ମିଠା ଖାଇ,
ପିଲାଦିନ ଏ ମଉଜ ଆଉ ନ ମିଳଇ॥

ପୁରୁବୁ ରହିଛି ଯେତେ ଯାତ ମୋଉଛବ,
ଭୁଲିବାନି ଆମ ମାଟି ମା ର ଗରବ॥

ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି

ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଟଣା,

କେନ୍ଦୁଝର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *