ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବନା

– ରୀତାରାଣୀ ଦାସ
ଅ’ ନାମେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ଭାବର ମୂରତି।
ସହସ୍ର ଦଳ-କମଳେ ସଦା ତୁମ ମତି॥

କର୍ମ-ଜ୍ଞାନ-ଭକ୍ତି-ପ୍ରେମ-ସମନ୍ୱୟ ତୁମେ
ଦାରୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୁପ ବିରାଜିତ ଧାମେ॥

ଅ-ବିନାଶ, ଅ-ପ୍ରମେୟ, ଅ-କ୍ଷର ହେ ବ୍ରହ୍ମ
ତୁମେ ‘ମୋକ୍ଷ’, ତୁମେ ‘କାମ’ତୁମେ ‘ଅର୍ଥ’-ଧର୍ମ॥

ସମନ୍ୱୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ‘କର୍ମ’-’ଜ୍ଞାନ’-’ପ୍ରେମର’
ଭକ୍ତିର କାଙ୍ଗାଳ ତୁମେ ହେ ଅବିନଶ୍ୱର॥

ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଦାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ତବ
ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିତ୍ୟ ପୁଣି ମହାଅନୁଭବ॥

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ନେତ୍ରଉତ୍ସବେ ଦେବାକୁ ସନନ୍ଦ।
ସତେକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ॥

ତୁମ ବିନା ଚରାଚରେ ବାଚାଳ ବି ମୂକ।
ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନେ ତରି ଲଭିଯାନ୍ତି ମୋକ୍ଷ॥

ଆହେ ଲୀଳା ଅନୁରାଗୀ, ଅନନ୍ୟ ଅଙ୍କନ
ସୃଜନର ବୀଜ ତୁମେ କରୁଣା ପ୍ରତିମ॥

ଅକାୟା ଆକାର ରୂପ, ଗୁଣ, ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତା
ମନଲୋଭା ଶୋଭା ତବ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍କଣ୍ଠା॥

ବିଶ୍ୱାସର ସମୁଦ୍ରରେ ଆସନ୍ତନି ଥରେ ?
ତ୍ରିଗୁଣ-ରଜ୍ଜୁକୁ ଛୁଇଁ ଗଢିଯାନ୍ତି ତଳେ॥

ଅଜାଡନ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମଦେହୀ ଅସରା ଲୋତକ
ଯେଉଁ ଲୋହେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୋ ଲଭିଯାନ୍ତା ମୋକ୍ଷ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *